Missie en visie van Irene

 

In navolging van ‘Gods visie’ op de wereld, namelijk de verwerkelijking van Zijn Koninkrijk, is het mijn verlangen dat Gods Woord bekend wordt in de wereld, zodat mensen gaan leven tot eer van God. Ik denk daarbij vooral aan kinderen, die in de Bijbel een bijzondere plaats innemen.

Na een aantal jaren van zoektocht is mij duidelijker geworden hoe ik concreet gestalte kan geven aan de uitwerking van deze visie, namelijk bij het evangelisatieproject van Stichting Stéphanos in Zambia. Wat mij aanspreekt aan het werk in Zambia is dat al het werk gericht is op het bekend maken van het Evangelie en vergroten van Bijbelkennis van lokale mensen. Zij kunnen op hun beurt het Evangelie overdragen aan kinderen in hun kerk/dorp.

De werkzaamheden in Zambia zijn gericht op het vergroten van Bijbelkennis van de lokale mensen. Dat wordt gedaan door middel van alfabetiseringswerk, ondersteuning van weeskinderen, vertaling en verspreiding van christelijke lectuur, kinderclubs en training van degenen die de kinderclubs leiden. Het Woord van God gaat de wereld over en overwint tegenstand. Het Evangelie mag keer op keer klinken bij de verschillende werkzaamheden en brengt licht in een duistere plaats (Efeze 5, 2 Petrus 1).

Mijn verlangen is om, in navolging van Jezus, hen iets te vertellen van wat Jezus Zelf heeft geleerd volgens Johannes 3: ‘Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden’.