Stichting Stéphanos is een interkerkelijke stichting die met de Bijbel als uitgangspunt diaconale hulp verleent aan weeskinderen in Malawi en Zambia.

Het hoofddoel van het project in Zambia is om jongeren en volwassenen in aanraking te brengen met Gods Woord. Al het werk wat gebeurt, dient in dit kader te staan. De organisatie richt zich dus als eerste op de geestelijke nood van mensen. Daaruit voortvloeiend wordt ook materiële ondersteuning geboden.

Alle programma’s hebben als hoofddoel om de geestelijke nood te lenigen:

  • De kinderclubs en jongerengroepen worden georganiseerd om kinderen en jongeren te onderwijzen uit Gods Woord.
  • De organisatie doet aan Bijbelvertaling en verspreiding om het Woord van God dichter bij de mensen te brengen.
  • Het hoofddoel van de alfabetiseringslessen is dat volwassenen de Bijbel leren lezen. De lessen worden na het behalen van die doelstelling ook gestopt.
  • In de lesopzet van het alfabetiseringsprogramma wordt Bijbels materiaal verwerkt.
  • Het hoofddoel van het sponsorprogramma voor weeskinderen is dat de kinderen leren lezen, zodat zij ook de Bijbel kunnen lezen.
  • Daarom wordt onder deze kinderen ook de kinderbijbel verspreid.  

De organisatie voert, vanwege bovenstaande redenen, geen programma’s uit die uitsluitend zijn gericht op het verhogen van de levensstandaard van mensen, zoals businessprojecten en microfinanciering. 

Ook is er geen specifiek programma voor AIDS-voorlichting, omdat er al verschillende organisaties in Petauke zijn die zich specifiek richten op de HIV/AIDS problematiek. Bovendien zal alleen kennis het probleem niet oplossen. De organisatie is er van overtuigd dat het gezag en de kracht van Gods Woord hét antwoord is op de aidsproblematiek, omdat hierdoor zowel het hart als het denken veranderd wordt. AIDS-voorlichting is daarom ingebed in het evangelisatieprogramma. Tijdens de kinderclubs en jongerengroepen wordt vanuit de Bijbel over AIDS gesproken met kinderen en jongeren.

 

Overgenomen van www.stephanos.nl