Vrijwilligers van Stichting Stéphanos zijn sinds 2006 actief met het vergroten van Bijbelkennis van de Zambianen. In februari 2016 is Irene Swets naar Zambia vertrokken om zich aan te sluiten bij dit project en mee te werken aan uitbreiding en verdieping van het project. 

De pijlers van het project:

  • Wekelijkse clubs voor kinderen en jongeren waar een Bijbelverhaal wordt verteld of Bijbelstudie wordt gedaan door Zambiaanse vrijwilligers.
  • Verspreiding van Bijbels en christelijke lectuur, aangezien weinig mensen in het bezit zijn van een Bijbel.
  • Vertaling van christelijke lectuur in de lokale taal.
  • Training voor de zondagsschoolleiders die de kinderclubs geven. Er is bij de training aandacht voor de hoofdzaken van de Bijbel en voor praktische begeleiding om het kinderwerk verder vorm te geven.
  • Sponsoring van weeskinderen zodat zij onderwijs kunnen volgen.
  • Alfabetiseringslessen door Zambiaanse vrijwilligers aan volwassenen met als doel dat zij in staat zijn om de Bijbel zelfstandig te kunnen lezen.

Ook is er aandacht voor kwetsbare personen en waar mogelijk worden zij ondersteund in noodsituaties, waarbij de gemeenschapsgerichtheid van de Zambiaanse cultuur wordt aangemoedigd. Er wordt nauw samengewerkt met lokale vrijwilligers.